AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL!
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 510 0124
? Szállítási információk.
0 termék
0 Ft
A kosárban nincs termék.
x

Adatvédelem

 InVenturio Zrt. WEBÁRUHÁZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 1. A InVenturio Zrt. az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

 4. A InVenturio Zrt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 5. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

 6. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a InVenturio Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

 8. Törlés helyett a InVenturio Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

 9. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 10. Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

 11. webshop@egeszsegbolt.hu valamint a InVenturio Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 5. levelezési cím

I. Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím. A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: számlázási név, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája, Felhasználói Tartalmak (pl. hozzászólás, értékelés), Felhasználói Tartalmak vonatkozásában használt felhasználónév.

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

 1. a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

 2. a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

 3. a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

 4. a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;

 5. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

 6. Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

 7. webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

 8. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 1 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az InVenturio Zrt. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

 1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

  Kezelt adatok köre

  vezetéknév, keresztnév, email cím

  Adatkezelés célja

  reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

  Adatkezelés időtartama

  hozzájárulás visszavonásáig

  Adatkezelési nyilvántartási szám

  NAIH-80225/2014.

 2. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Kedvencek megosztása

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető, valamint megosztható. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során az InVenturio Zrt. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok – az email cím kivételével – a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a profilnévre kattintva elérhető ’Személyes adatok’ menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során módosíthatóak. Az email cím módosítása a webshop@egeszsegbolt.hu email címen kezdeményezhető.

Adattörlés

A regisztráció, valamint a Felhasználói Tartalmak (pl. értékelés, hozzászólás) törlése a  webshop@egeszsegbolt.hu  email címen keresztül kezdeményezhető. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy a felhasználói fiókban (’Személyes adatok’ menüpont alatt), vagy a  webshop@egeszsegbolt.hu  email címen, vagy az InVenturio Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 5. postai címen vonható vissza.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

webshop@egeszsegbolt.hu ; +36 (1) 510 0124 ; InVenturio Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 5.

Az InVenturio Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adatbiztonság

Az InVenturio Zrt. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Az InVenturio Zrt. a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest, Szentmihályi út 137.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

InVenturio Zrt 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 5.

Cookie

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így a regisztrációt illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Naplózott adatok

Az InVenturio Zrt. statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 3 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

Szállítást biztosító külső szolgáltatók

A megrendelések teljesítése tekintetében az InVenturio Zrt. adatfeldolgozóként az alábbi cégeket veheti igénybe a szállításhoz a Felhasználó döntése alapján:

-      Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.)

-      a Pick Pack Pont rendszert üzemeltető Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32.)

Fizetést biztosító külső szolgáltató

A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztonságos banki terminálon keresztül biztosítja, melynek során a InVenturio Zrt. nem fér hozzá a Felhasználó bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

 1. Az InVenturio Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 2. Az InVenturio Zrt. a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet webAUDIT és a GfK Hungária Piackutató Intézettel közösen működtetett GfK-Medián webAUDIENCE projekt weblátogatottság mérő és hitelesítő szolgáltatást is igénybe veszi. A Medián és a GfK mérési adatokra vonatkozó adatkezeléséről a szolgáltatók szolgálnak bővebb felvilágosítással: http://www.webaudience.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=103, http://www.webaudit.hu/, http://www.webaudience.hu/.

 3. A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

 4. Az InVenturio Zrt. egyes Szolgáltatásai során, valamint az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt.-t, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

A célzott tartalomszolgáltatásba és hirdetésmegjelenítésbe bevont külső szolgáltató

A InVenturio Zrt. a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében egyes web alapú Szolgáltatásainak működése során a célzott tartalomszolgáltatás és hirdetés-megjelenítéshez igénybe veszi a Scarab Research Kft.-t. A Scarab Research Kft. cookie-t alkalmaz, amelynek segítségével képes a Felhasználók InVenturio Zrt. üzemeltetésében lévő weboldal(ak)on tapasztalt felhasználói szokása – és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató erre vonatkozó rendelkezése esetén további adatok – alapján felhasználói csoportokat képezni. A ScarabResearch tevékenysége a recommender.scarabresearch.com domainnel azonosított cookie törlésével és tiltásával megakadályozható. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a külső szolgáltató által gyűjtött információkat sem a InVenturio Zrt., sem a külső társaság nem kapcsolja össze a Szolgáltatás regisztrációja illetve használata során a Felhasználó által megadott adatokkal. A külső szolgáltató működéséről a szolgáltató tud bővebb felvilágosítást adni: http://www.scarabresearch.com/.

Tájékoztató érvényes

2015. március 31-től